Va fi organizat Consiliului Consultativ al Turismului


Ordinul nr. 681/2023 prevede organizarea Consiliului Consultativ al Turismului.

Consiliul Consultativ al Turismului (C.C.T.) este organism de consultanţă care funcţionează pe lângă ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Atribuţiile C.C.T. sunt următoarele:
a) propune programe, strategii şi proiecte care să asigure creşterea competitivităţii ofertei de turism în România;
b) propune acţiuni care conduc la creşterea şi diversificarea produselor turistice.

C.C.T. poate îndeplini şi alte atribuţii care să asigure realizarea scopului şi responsabilităţilor care îi revin.

Conducerea C.C.T. este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi de majoritatea membrilor în prima şedinţă, sprijiniţi de un consiliu director.