Procedura privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene


Ordinul nr. 1354/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de cooperare elveţiano – român (PCER), au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări interne incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz.

Se prevede că solicitantul, beneficiarul privat, înainte de efectuarea achiziţiei directe, va întocmi o notă privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc., care se ataşează ca anexe).

Nota trebuie să conţină cel puţin următoarele: denumirea produsului, serviciului, lucrării, cantitatea, preţul unitar, preţul total, sursa preţului.