A fost aprobat Programul naţional de investiţii “Şcoli sigure şi sănătoase”


Ordinul nr. 422/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Şcoli sigure şi sănătoase”.

Programul naţional de investiţii “Şcoli sigure şi sănătoase”este un program multianual de interes şi utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora.

Beneficiarii programului sunt unităţile şi subunităţile administrativ – teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul programului.

Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.