Modificări ale Normelor metodologice de ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare


Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare au fost modificate de Ordinul nr. 201/2023.

Autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor pot impune operatorilor, prin programele pe timp de iarnă aprobate, obligaţii de serviciu public care vizează punerea la dispoziţie şi alocarea, exclusiv pentru programul de iarnă şi în regim de mobilizare nonstop, de autospeciale şi utilaje specifice operaţiunilor de deszăpezire şi combatere polei, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru întreg sezonul de iarnă, precum şi facilităţi logistice, personal deservent, inclusiv pentru activităţile – suport.

Tariful de mobilizare şi asigurare logistică nu se facturează pe perioada prestării efective a operaţiunilor de deszăpezire şi combatere polei, în care se aplică tariful în lei/mp, lei/trecere sau lei/oră acţiune, după caz.