Procedura de înscriere a mențiunilor provizorii în Registrul beneficiarilor reali!


A fost aprobată Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei.

Ordinul nr. 5744/2022 prevede că autorităţile şi entităţile raportoare care au acces la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în măsura în care această cerinţă nu interferează nejustificat cu atribuţiile lor legale, informează Ministerul Justiţiei cu privire la orice neconcordanţă între datele disponibile în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pe care le deţin.

Ministerul Justiţiei va înscrie în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, într-o rubrică special dedicată, o menţiune provizorie cu privire la neconcordanţele raportate privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul în care nu se constată erori în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor cu privire la datele din declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul naţional ONG şi Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens.