Se acordă granturi IMM-urilor pentru investiţii în retehnologizare


Au fost aprobată Schema de ajutor de stat “Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă.

Conform Ordinului nr. 2734/2022 ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, cu condiţia să reprezinte o investiţie iniţială sau o investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică.

Granturile pentru investiţii necesare retehnologizării se acordă pe proiect şi beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exerciţiul financiar 2021, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.