Programul operaţional “Iniţiativa pentru IMM”. Modificări


Ordinul nr. 697/2022 prevede modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional “Iniţiativa pentru IMM”.

Se defineşte noţiunea de noi finanţări prin îndatorare.

Aşadar noi finanţări prin îndatorare conform definiţiei din Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/660/UE) înseamnă noile împrumuturi pentru destinatarii finali, acordate de intermediarul financiar până la data de 31 decembrie 2023 cel târziu, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în acordurile operaţionale.