Microgranturi şi granturi acordate entităţilor din domeniul agroalimentar


OUG nr. 61/2022 prevede unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Măsura face parte din pachetul ”Sprijin pentru România” și este destinată susținerii agriculturii și industriei alimentare, contribuind, implicit, la reducerea impactului generat de creșterea prețurilor la produsele de bază.
Pentru acordarea de microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi pentru capital de lucru este alocat un buget de 250 milioane euro.

Vor putea beneficia de aceste ajutoare de stat: IMM -uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), societăți cooperative agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători, întreprinderi familiale (IF), înființate conform legislației în vigoare.

Microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale din industria alimentară, acvacultură, piscicultură și agricultură vor beneficia de microgranturi în valoare de câte 5.000 de euro.

Bugetul total aferent acestei măsuri este de 50 de milioane de euro și se estimează un număr de peste 10.000 de beneficiari.

A doua măsură se referă la granturile pentru capital de lucru. Bugetul acestei măsuri este de 250 de milioane de euro. Se vor acorda astfel granturi reprezentând 15% din cifra de afaceri pentru întreprinderile mici și pentru întreprinderile mijlocii, dar nu mai mult de 120.000 de euro; numărul estimat de beneficiari este de 10.000.