Plata Programului ROU – T – MOH a fost aprobată


A fost aprobată plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumei de 1.412.950,22 de lei, reprezentând contravaloarea totală a TVA estimată ca fiind aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii din Programul ROU – T – MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2023.

Conform OUG nr. 37/2022 plata sumelor se va face pe bază de documente justificative depuse de entităţile care implementează efectiv activităţile Programului, în conformitate cu Acordul de grant între Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi Ministerul Sănătăţii din România, în calitate de primitor principal, pentru implementarea Programului “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, şi care au calitatea de solicitant.