Domeniile prioritare pentru economia românească vor beneficia de finanţare


OUG nr. 24/2022 prevede aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă programele de garantare în domeniile prioritare sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID – 19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

Facilităţile în vederea susţinerii accesului beneficiarilor eligibili la finanţare constau în:
a) ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, aferente creditului garantat;
b) ajutor de stat sub forma de grant, care acoperă integral valoarea comisionului de risc şi a comisionului de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanţiei acordate, dobânda aferentă creditelor/liniilor de credit pe perioadele prevăzute în procedurile de implementare a fiecărui program, precum şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, după caz, în condiţiile prevăzute în procedurile de implementare.

Ajutoarele de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale