BNR. Măsuri de securitate referitoare la riscurile operaţionale


Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată a fost modificat de Regulamentul nr. 4/2022.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să evalueze dacă un incident operaţional sau de securitate aferent serviciilor de plată prestate se încadrează în categoria incidentelor majore.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să încadreze în categoria incidentelor majore acele incidente operaţionale sau de securitate pentru care:
a) unul sau mai multe criterii se încadrează în categoria «Nivel de impact ridicat»; sau
b) trei sau mai multe criterii se încadrează în categoria «Nivel de impact redus».

Orice schimbare a încadrării incidentului din categoria incident major în categoria incident minor trebuie transmisă Băncii Naţionale a României fără întârzieri nejustificate.