RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa


ICCJ a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 27/2021 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă.

Obiectul recursului în interesul legii priveşte următoarea problemă de drept:

Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi stabilească competenţa potrivit dispoziţiilor generale?
În cazul unui răspuns pozitiv la prima întrebare, în situaţia în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării silite poate să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei?

ÎCCJ a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă, instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa potrivit dispoziţiilor generale, iar în cazul în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, trebuie să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare.