Proiecte de ordonanţe discutate astăzi în şedinţa Guvernului!


Guvernul României va discuta în şedinţa de astăzi următoarele proiecte de ordonanţă:

PROIECTE DE ORDONANȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire Ia neplata tarifelor rutiere
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
6. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” – S.A.
7. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
8. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene.