Cui revine competenţa de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţi?


Ordinul nr. 1768/2021 prevede aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Competenţa de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, revine persoanelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al structurilor subordonate acesteia, care au atribuţii de inspecţie fiscală, precum şi celor care au atribuţii de antifraudă fiscală.

De asemenea, personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are atribuţii în domeniul gestiunii declaraţiilor fiscale şi bilanţurilor, are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind nedepunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, a raportărilor contabile.