Noi Instrucţiuni privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare în balastiere


În Monitorul Oficial nr. 1028/2021 a fost publicat Ordinul nr. 192/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere.

Operatorul economic va înainta spre avizare Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale – Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere documentaţia în cauză, împreună cu avizele, autorizaţiile şi acordurile respective, însoţite de nota de constatare a compartimentului de inspecţie teritorial pentru resurse minerale unde este arondat, care va cuprinde observaţiile şi punctul de vedere ale acestuia.

Iar programele de exploatare care cuprind metode de exploatare cadru neavizate/neautorizate conform prezentelor instrucţiuni şi nu sunt prevăzute în planul de dezvoltare al exploatării nu vor fi avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale.