Contribuţia României în vederea finanţării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor


Hotărârea nr. 1139/2021 prevede aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte.

În vederea finanţării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică contribuţia financiară a României se ridică la echivalentului în lei al sumei totale de 1.033,65 euro/an.

Suma necesară plăţii contribuţiei financiare voluntare a României se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanţelor pentru anul 2021.