A fost adoptată Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025


Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia, iniţiate de Ministerul Justiţiei, au fost adoptate de Guvern.

Acest document strategic şi planul de acțiuni sunt rezultatul a peste nouă luni de ample consultări şi dezbateri publice, inițiate în noiembrie 2020 şi reluate la începutul mandatului meu. Precondiţia implementării cu succes a strategiei este reprezentată de o cooperare consolidată, integrată atât la nivelul ministerelor de linie, dar mai ales la nivelul autorităţilor cu competenţe partajate în acest proces de recuperare a produsului infracţiunii.

Această abordare integrată a fost şi este facilitată de caracterul multidisciplinar al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi de construcția instituțională diferită, care oferă, prin Consiliul de Coordonare, un mecanism real de feedback de la unitățile de parchet, poliție, ANAF, CSM şi MJ.