Proiect. Modificarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor


Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Au fost actualizate protocoalele terapeutice de prescriere aferente unor medicamente conform deciziilor Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi în acord cu prevederile actului normativ mai sus menţionat.