Un proiect prevede completarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii


Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru completarea articolului 2 din Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2100/2020.

Pentru a evita posibilele interpretări se propune clarificarea dispoziţiilor OMFP nr. 2100/2020 respectiv a definiţiei obligaţiilor bugetare restante în sensul că, în scopul accesării facilităţilor prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante şi obligaţiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020, inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor.

Prin reglementarea propusă prin proiectul de ordin nu se instituie un drept al debitorului aflat în insolvenţă de a beneficia de facilităţile fiscale, temeiul în baza căruia se poate naşte dreptul debitorului aflat în insolvenţă regăsindu-se în legislaţia primară, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020.