Comisia şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezintă o nouă strategie de securitate cibernetică a UE!


Comisia şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezintă o nouă strategie de securitate cibernetică a UE.

Strategia este o componentă-cheie a conturării viitorului digital al Europei, a planului de redresare pentru Europa şi a Strategiei UE privind o uniune a securităţii; în această calitate, strategia va consolida rezilienţa colectivă a Europei la ameninţările cibernetice şi va contribui la asigurarea faptului că toţi cetăţenii şi toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de servicii şi instrumente digitale de încredere şi fiabile.

Indiferent de dispozitivele conectate, reţeaua energetică sau băncile, avioanele, administraţiile publice şi spitalele pe care europenii le utilizează sau le frecventează, aceştia merită să o facă în deplină siguranţă că vor fi protejaţi de ameninţările cibernetice.