A fost aprobată Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii


Decizia nr. 1212/2020 prevede aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ – teritoriale sau subdiviziuni administrativ – teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, figurează în evidenţele ANCOM cu obligaţii bugetare principale restante sau numai cu obligaţii de plată accesorii restante aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, dacă accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale respectiv până la data de 14 mai 2020.