Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersul de realizare a Hărții școlilor dezavantajate din România


Ministerul Educaţiei şi Cercetării începe procesul de dezvoltare a Hărţii şcolilor dezavantajate din România, instrument esenţial pentru obiectivul asumat de a promova o educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii. Odată realizat, acest instrument va avea un rol important în procesul de stabilire a modului şi a priorităţilor de alocare a resurselor şi a proiectelor din viitoarea programare financiară 2021-2027, dar şi pentru a putea ghida intervenţii strategice, realizate de Guvern, menite să reducă şi să atenueze clivajele din educaţie.

În acest context, cu ajutorul unor parteneri din mediul asociativ, instituţional şi universitar, care pot sprijini acest proces cu expertiza si resursele necesare, va fi realizată o hartă a şcolilor dezavantajate din România, prin intermediul căreia vor fi identificate nevoile generale reale şi problemele specifice ale şcolilor, de la lipsa infrastructurii (toalete, apă potabilă etc.) până la calitatea actului educaţional.

Harta şcolilor dezavantajate va reprezenta un instrument necesar pentru stabilirea modului de alocare a resurselor şi proiectelor din viitoarea programare financiară 2021-2027.