Un proiect prevede repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale


Ministerul Educaţiei și Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Se doreşte creşterea calităţii actului educaţional prin modernizarea şi îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai bazei materiale prinacţiunea de susţinere materială şi economico-financiară a acesteia precum şi prelungirea caracteristicilor funcţionale şi durata de viaţă a clădirilor, instalaţiilor şi echipamentelor, îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei în exploatarea imobilului.

,