Consiliul a actualizat lista țărilor în privința cărora restricțiile de călătorie ar trebui să fie eliminate


În urma unei revizuiri efectuate în temeiul recomandării privind eliminarea treptată a restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE, Consiliul a actualizat lista ţărilor în privinţa cărora restricţiile de călătorie ar trebui să fie eliminate. Astfel cum se prevede în recomandarea Consiliului, această listă va continua să fie revizuită periodic şi, după caz, actualizată.

Pe baza criteriilor şi a condiţiilor stabilite în recomandare, începând cu 8 august statele membre ar trebui să elimine treptat restricţiile de călătorie la frontierele externe pentru rezidenţii următoarelor ţări terţe:

 • Australia
 • Canada
 • Georgia
 • Japonia
 • Noua Zeelandă
 • Rwanda
 • Coreea de Sud
 • Thailanda
 • Tunisia
 • Uruguay
 • China, sub rezerva confirmării reciprocității