A fost aprobată Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol


Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are ca scop stabilirea modalităţilor şi a condiţiilor în care se realizează finanţarea acestor licee.

Susţinerea financiară a liceelor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 311 alin. (1) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constă în finanţarea de investiţii specifice în agricultură şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării acestora.

Susţinerea financiară se realizează în baza unui program anual de finanţare a investiţiilor specifice activităţii de învăţământ, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor aprobat prin hotărâre de către Consiliul de administraţie al liceului pe baza unei fundamentări elaborate de conducerea acestuia.

,