Operatorii economici care donează alimente beneficiază de facilităţi fiscale!


Operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilităţile fiscale.

Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 623/2020.

Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei legi.

Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, indiferent de valoare.