Operatorii economici care pot genera disconfort olfactiv trebuie să elaboreze un Plan de gestionare!


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a suferit modificări.

Prin disconfortul olfactiv înţelegem efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare.

Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, impune, în cadrul procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activităţile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale, condiţiile de funcţionare pentru respectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează de către operatorii economici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv.