Măsuri pentru preîntâmpinarea scăderii producţiei de lignit!


Având în vedere consecinţele scăderii cu o cantitate de 9 milioane tone a producţiei de lignit şi implicit a producţiei de energie electrică, generată de imposibilitatea continuării unor lucrări de utilitate publică şi interes naţional, respectiv scăderea capacităţii de echilibrare a Sistemului energetic naţional cu risc de black – out la nivel de stat şi faptul că nu se vor putea constitui stocurile de cărbune pentru vârful de iarnă 2020 – 2021 Codul silvic a fost modificat.

Astfel, terenurile forestiere achiziţionate de operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat în condiţiile art. 6 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu fac parte din coridorul de expropriere al unei lucrări miniere declarate de interes naţional şi de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, dar care se regăsesc pe amplasamentul lucrării în cauză şi sunt necesare realizării lucrărilor miniere pot fi scoase din fondul forestier naţional. În acest caz, beneficiarul scoaterii din fondul forestier naţional este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat. Pentru terenurile forestiere care au fost incluse în coridorul de expropriere al lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier este statul român.

,