Un proiect prevede procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi colectarea datelor fiscale înregistrate de acestea va asigura deţinerea unei evidenţe complete şi corecte a aparatelor de marcat electronice fiscale aflate în piaţă, a înregistrărilor/operaţiunilor economice derulate prin intermediul acestora, asigurând totodată fluidizarea circuitului economic, atât pentru activitatea operatorilor economici cât şi a structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, participând totodată la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi formularea de propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la operatorii economici, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare.