Guvernul României a aprobat Hotărârea privind modificarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină


Ministerului Sănătăţii a informat că Guvernul României a aprobat Hotărârea Guvernului privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Conform documentului, au fost incluse noi categorii de beneficiari pentru care se vor deconta cheltuielile de carantină de la bugetul de stat, respectiv:

-personal medico-sanitar si personal auxiliar sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar și personal auxiliar sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru;

– personal medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar încadrat în centrele care efectuează dializa pentru pacienţii confirmaţi COVID-19.