Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se asigură şi de către medicii specialişti, în cazul organizării de activităţi temporare!


În Monitorul Oficial nr. 428/2020 a fost publicată Legea nr. 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Se prevede că asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat şi autorizat în condiţiile legii şi se acordă şi de către medicii specialişti, în cazul organizării de activităţi temporare tip caravană medicală în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale. În acest caz, caravana medicală se poate desfăşura, cu notificarea direcţiei de sănătate publică. judeţene sau a municipiului Bucureşti, în clădiri care posedă autorizaţie sanitară de funcţionare sau în corturi medicale special amenajate.