Sunt necesare eforturi pentru a transpune pe deplin normele UE privind drepturile victimelor


Comisia Europeană a publicat recent rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor şi a Directivei privind ordinul european de protecţie. Aceste două rapoarte evaluează şi analizează măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor.

În temeiul Directivei privind drepturile victimelor, victimele criminalităţii au dreptul la protecţie, la sprijin şi la accesul la justiţie. Directiva privind ordinul european de protecţie (OEP) permite protecţia extinsă a persoanelor aflate în pericol care călătoresc sau se mută în altă ţară din UE. Rapoartele arată că statele membre ale UE trebuie încă să depună multe eforturi pentru a exploata întregul potenţial al acestor instrumente.