Noi reguli privind funcţionarea Camerei Consultanţilor Fiscali


În Monitorul Oficial nr. 324/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017.

Se prevede că, conferinţa ordinară şi extraordinară se poate întruni în «teleconferinţă», prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă care nu presupune prezenţa fizică a participanţilor.

În cazul în care Conferinţa extraordinară este întrunită în teleconferinţă şi nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), hotărârile Conferinţei întrunite la a doua convocare se pot lua indiferent de numărul membrilor participanţi, cu majoritatea voturilor exprimate.