Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost rectificat. Cine a pierdut din buget?


În Monitorul Oficial nr. 323/2020 a fost publicată OUG nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

A fost diminuat bugetul pentru pensii

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.042.376 mii lei, subvenţia acordată de la bugetul de stat majorându-se cu aceeaşi sumă.

A fost suplimentat bugetul pentru şomaj

Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 1.346.270 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.091.500 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.


,