A fost înfiinţat Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se organizează şi funcţionează prin preluarea activităţii, structurii şi personalului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ale Centrului Naţional pentru Evaluare şi Examinare, care se desfiinţează.

Hotărârea nr. 227/2020 prevede organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie are ca scop fundamentarea politicilor educaţionale pe baza cercetării ştiinţifice, coordonarea ştiinţifică a elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional, coordonarea evaluării manualelor şcolare şi auxiliarelor didactice, precum şi coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar.

Activitatea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se desfăşoară în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării.