A fost modificată organizarea Oficiului de Stat pentru Investiţii şi Mărci


În Monitorul Oficial nr. 272/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 272/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea materialelor de promovare din domeniul său de activitate.