A fost modificată procedura legislativă în situaţii excepţionale!


În Monitorul Oficial nr. 278/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 7/2020 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

În situaţiile excepţionale procedura legislativă aplicabilă proiectelor de legi sau propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi este următoarea:

a) preşedintele de şedinţă anunţă titlul iniţiativei legislative supuse dezbaterii;
b) în cadrul dezbaterilor generale pot lua cuvântul 2 reprezentanţi ai fiecărui grup parlamentar anunţaţi în prealabil de către liderul grupului parlamentar, respectiv maximum 6 minute pentru fiecare grup parlamentar, precum şi un reprezentant al deputaţilor neafiliaţi pentru maximum 2 minute;
c) în situaţia în care, după dezbaterile generale, se solicită retrimiterea iniţiativei legislative sau orice alte modificări la ordinea de zi, acestea se soluţionează de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în timpul şedinţei de plen; această procedură se aplică până la implementarea unui sistem de vot prin mijloace electronice;
d) în situaţia în care în timpul şedinţei de plen se solicită susţinerea unor amendamente, acestea se susţin într-o şedinţă a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, după încheierea dezbaterilor generale asupra fiecărui proiect; această procedură se aplică până la implementarea unui sistem de vot prin mijloace electronice;
e) după încheierea dezbaterilor generale asupra fiecărei iniţiative legislative înscrise pe ordinea de zi urmează votul final. Această procedură de desfăşurare a votului final poate fi modificată de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.