Au fost adoptate modelele formularelor – tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat


Au fost adoptate modelele formularelor – tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat prin Hotărârea nr. 127/2020.

Hotărârea stabileşte modelele formularelor – tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (Registrul), prevăzute în anexele nr. 1 – 8, care fac parte integrantă din hotărâre.

Hotărârea prevede 8 anexe:
-ANEXA Nr.1 Cerere pentru eliberarea certificatului de integritate comportamentală
-ANEXA Nr. 2 Specimen certificat de integritate comportamentală pentru situaţia în care persoana fizică nu este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
-ANEXA Nr. 3 Specimen certificat de integritate comportamentală pentru situaţia în care persoana fizică este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
-ANEXA Nr. 4 Cerere pentru eliberarea copiei de pe Registru
-ANEXA Nr. 5 Specimen copie de pe Registru pentru situaţia în care persoana fizică nu este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
-ANEXA Nr. 6 Specimen copie de pe Registru pentru situaţia în care persoana fizică este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
-ANEXA Nr. 7 Cerere de informaţii extrase din Registru
-ANEXA Nr. 8 Extras din Registru