Comisia Europeană şi-a prezentat ideile pentru conturarea marilor teme de discuţie ale Conferinţei privind viitorul Europei


Comisia Europeană şi-a prezentat ideile pentru conturarea marilor teme de discuţie ale Conferinţei privind viitorul Europei, care ar urma să fie lansată la 9 mai 2020, de Ziua Europei, şi să se desfăşoare timp de doi ani. Comunicarea adoptată reprezintă contribuţia Comisiei la dezbaterile aprinse care au loc deja cu privire la Conferinţa privind viitorul Europei – un proiect care a fost anunţat de preşedinta Ursula von der Leyen în Orientările sale politice şi care urmăreşte să le ofere europenilor posibilitatea de a avea un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană şi cum se pune în slujba cetăţenilor.

Conferinţa va beneficia de învăţămintele desprinse din experienţele anterioare, de exemplu din dialogurile cu cetăţenii, dar introduce şi o multitudine de elemente noi menite să atragă o audienţă mai largă şi să consolideze căile prin care cetăţenii pot influenţa acţiunile viitoare ale UE.

Conferinţa va crea premisele pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă şi structurată cu cetăţeni veniţi din orizonturi profesionale diverse şi din toate categoriile sociale. Comisia se angajează să transpună în acţiuni concrete rezultatele dezbaterilor.

,