Ministerul Agriculturii propune o schemă transparentă de ajutor de minimis în sectorul agricol


Ministerul Agriculturii propune o schemă transparentă de ajutor de minimis în sectorul agricol, iar suma pusă în jos pentru fermieri este de circa 50 milioane euro.

Ministerul vrea să le acorde astfel fermierilor un sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului.

Resursele financiare necesare implementării ajutorului de minimis regmelentat de proiectul de hotărâre se încadrează în limitele de cheltuieli comunicate pentru bugetul pe anul 2019 şi perspectiva 2020-2022.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii speră ca acordarea ajutorului reglementat va duce la sporirea interesului producătorilor agricoli în dezvoltarea exploataţiilor agricole precum şi la înfiinţarea unor centre de colectare a producţiei de legume.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1.000 mp; să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate.