Funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de director general la societățile de interes național


Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în baza art. 88 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupțieiexistenţa unui caz de incompatibilitate.

Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: … d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Astfel, funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de director general la societățile comerciale de interes național. În speță, s-a constatat existența stării de incompatibilitate ca urmare a deținerii de către reclamant, concomitent, atât a calității de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului, cât și a calității de director general al SC B. O. SA, al cărei obiect principal de activitate este fabricarea armamentului și muniției.