Month: April 2017

 • Sintagma “prejudiciu estetic grav şi permanent” din cadrul infracţiunii de vătămare corporală este constituţională!

  Infracţiunea de vătamare corporală este definită în Codul penal, art. 194, ca fiind lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: o infirmitate, leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, un prejudiciu estetic grav şi…

 • Cine poate invoca o excepţie de neconstituţionalitate?

  Prin tranzacţie părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. Tranzacţia poate fi constatată şi prin hotărâre judecătorească. Potrivit art. 2.278 C. civil tranzacţia care este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune…

 • A fost aprobată o nouă schemă de ajutor de minimis!

  În ultimul timp au fost aprobate mai multe scheme de ajutor pentru diverse domenii. O noutate legislativă în acest sens este Ordinul nr. 2587/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 “Reducerea…

 • Imposibilitatea extinderii acţiunii în apel încalcă dreptul la un proces echitabil?

  Legislaţia civilă prevede că persoanele interesate pot apela la calea de atac ordinară a apelului. Trebuie să menţionăm că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. Art. 478 C. procedură civilă prevede că părţile nu se vor putea…

 • Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal au fost modificate şi completate!

  Guvernul a modificat și completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată. Modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru…

 • Se renunţă la introducerea cotei 0% TVA pentru tranzacţiile imobiliare!

  Conform surselor guvernamentale executivul ar urma să renunţe la introducerea cotei zero pentru tranzacţiile imobiliare. S-a susţinut că mediul de afaceri a arătat că această măsură mai mult încurcă decât ajută, aşa că este posibil să se renunţe la introducerea cotei zero la tranzacţiile imobiliare. În plus trebuie notificată şi Comisia Europeană cu privire la…

 • Au fost aprobate tezele prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice

  Tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale au fost aprobate de Guvern, printr-o Hotărâre. Proiectul Codului finanțelor publice locale îşi propune să sistematizeze şi să concentreze, într-o structură unitară, reglementările din domeniul finanţelor publice locale, subordonate principiilor descentralizării financiare şi autonomiei locale, respectiv: finanțele publice locale; criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale; administrarea impozitelor…

 • Guvernul a modificat Ghidul carierei cadrelor militare

  Guvernul a modificat, printr-o Hotărâre, Ghidul carierei cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, reglementat prin HG nr.106/2011. Noile modificări introduc obligativitatea ca, pentru promovarea în funcţii prevăzute cu gradul de maior (locotenent-comandor), ofițerii să fie absolvenți de studii universitare de master. De asemenea, ofițerii care își desfășoară activitatea în domenii specializate, în care formarea…

 • Au fost finalizate procedurile privind conectarea caselor de marcat la serverele ANAF

  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat specificațiile tehnice și structura fișierelor pe care casele de marcat urmează să le trimită către ANAF în conformitate cu Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,…

 • Proiectul de lege privind reglementarea domeniilor “ro” va fi gata în septembrie

  Proiectul de lege privind reglementarea domeniilor ‘.ro’ ar putea fi gata în septembrie și adoptat în ședința de Guvern, iar ulterior actul normativ va ajunge în Parlament, a declarat ministrul Comunicațiilor în cadrul primei dezbateri publice privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior ‘.ro’, organizată la sediul ministerului de resort. Acesta a declarat: “Nu ne grăbim…