Taxa auto achitată nu mai poate fi recuperată pe cale administrativă!


masToată lumea s-a bucurat că începând cu 1 februarie 2017 timbrul de mediu a fost eliminat, iar nicio altă taxă nu a fost adoptată. Odată cu eliminarea timbrului de mediu s-a abrogat Ordonanța de Urgență OUG 9/2013, ordonanță în care era inclusă și procedura de recuperare a banilor plătiți pe toate taxele auto valabile până în 2013.

Astfel prin abrogarea integrală a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se elimină inclusiv posibilitatea restituirii pe cale administrativă a sumelor prevăzute de art. 12, respectiv a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Prin Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/1.154/2016 s-a aprobat procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Având în vedere abrogarea OUG nr. 9/2013, faptul că ordinul mai sus menționat a fost emis în aplicarea art. 12 din OUG nr. 9/2013, contribuabililor nu li se vor mai restitui, pe cale administrativă, sumele în speță.

Restituirea pe cale administrativă a acestor sume poate fi realizată doar în baza unui nou act normativ ce ar trebui emis în perioada următoare.

Acum, există două modalități prin care acest lucru s-ar mai putea face pe cale administrativă: fie emit o orgonanță, fie o lege pentru a stabili noi reguli de bază pentru restituirea vechilor taxe.

De asemenea, există o procedură de restituire a vechilor taxe care se aplică doar celor care au obținut dreptul la returnare în baza unei hotărâri judecătorești.