Când se va putea recupera taxa de mediu?


imageswer

Ministerul Mediului a constituit deja un grup de lucru care va analiza inclusiv variantele de modificare a legislaţiei, propuse şi aflate în dezbatere în Parlamentul României. Urmează să se stabilească şi modalitatea prin care cetăţenii îşi vor putea recupera sumele plătite în baza OUG 9/2013. Curtea de Justişie a UE a declarat că timbrul de mediu este ilegal, fiind neconform art. 110 din TFUE.

Potrivit Curţii, art. 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că: „nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii”.

Grupul de lucru va analiza inclusiv variantele de modificare a legislaţiei, propuse şi aflate în dezbatere în Parlamentul României. După identificarea şi implementarea soluţiei optime, care să respecte principiul «poluatorul plăteşte», se va stabili modalitatea prin care cetăţenii îşi vor putea recupera sumele plătite în baza OUG 9/2013.

Din 2006 până în 2013, oficialii români au emis nu mai puţin de cinci legi şi ordonanţe privind taxele de înmatriculare, respectiv Legea nr. 343/2006, OUG nr. 50/2008 – modificată de mai multe ori înainte de a fi abrogată prin Legea nr. 9/2012 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – OUG nr. 1/2012 şi OUG nr. 9/2013. Să sperăm că se va pune capăt odată pentru todeauna acestei situaţii şi cei îndreptăţiţi îşi vor putea recupera sumele plătite în cel mai scurt timp, însă cu siguranţă plata se va face eşalonat.