O nouă procedură de răsplătire a bunei conduite în penitenciare! Oare va funcționa?


hndcffsUnii indivizi se poartă de parc-ar vrea cu tot dinadinsul să ajungă după gratii. Treptat, comportamentul lor antisocial se dezvoltă. Totuși, carafa nu merge de multe ori la apă. Perseverența dă roade. Răufăcătorul e prins asupra faptei penale și trimis în justiție. S-a decis că-i necesară privarea de libertate? Aceasta-i viața… După faptă și răsplată!

Regretele, dacă există, sunt tardive. Anii carcerali nu-s foarte ușor de îndurat. Uneori, nici măcar pentru multirecidiviști. Dar există o certitudine: conduita adecvată, cooperantă, atrage recompense și o detenție mai suportabilă.

În „Monitorul Oficial” 427/2016 a fost publicată Decizia 443/2016 (a directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor) privind aprobarea procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a participării la activități și programe educative, de asistență psihologică și asistență socială, activități lucrative și la prevenirea situațiilor de risc.

Se consideră că noul sistem de creditare constituie o procedură transparentă de „măsurare a comportamentului deținuților” și a eforturilor pe care le depun ei, în scopul reintegrării sociale.

Conform noilor știri juridice, atunci când vor participa la programe și activități educative, de asistență psihologică și socială, la activități lucrative sau pentru preîntâmpinarea situațiilor de risc, deținuții vor obține un număr de credite. Creditele vor fi utilizate în scopul obținerii unor recompense!

Un lucru demn de reliefat este că gestionarea și evidența creditelor vor fi realizate în mod automat, cu ajutorul unei aplicații informatice. Directorii penitenciarelor vor emite deciziile prin care va fi stabilit personalul căruia îi revine responsabilitatea folosirii aplicației informatice utilizate în evidență și gestionare.

Se dorește stimularea angrenării deținuților în programele și activitățile desfășurate pe durata detenției, precum și motivarea lor în sensul adoptării unui comportament „prosocial”. Că de „antisociali” nu ducem lipsă, găsești toate drumurile!

La introducerea în aplicația informatică a datelor privind finalizarea ori absolvirea programelor educative, de asistență psihologică și socială, la angrenarea în activități lucrative și prevenirea situațiilor de risc, numărul de credite corespunzător va fi alocat automat.

Creditele acumulate în timp se vor reduce fie la acordarea unei recompense, fie la aplicarea unei sancțiuni disciplinare. Cele rămase? Sunt disponibile pentru viitoarele întrebuințări!

Atunci când creditele au fost pierdute în urma unei sancțiuni disciplinare, vor fi realocate dacă judecătorul de supraveghere a privării de libertate sau instanța de judecată a admis plângerea/contestația deținutului.

În situația în care comisia de acordare a recompenselor a hotărât neacordarea unei recompense, spre a îngădui o acumulare de credite în vederea efectuării unei propuneri de permisiune a ieșirii din locul de detenție, decizia are să fie motivată în raportul de recompensare.

 

Șanse de îndreptare are fiecare. Numai unii le valorifică!

Un deținut poate fi subiectul mai multor sancțiuni disciplinare și, totodată, poate să fie recompensat prin ridicarea unei sancțiuni disciplinare ce i-a fost aplicată mai înainte. În acest caz, formularea următoarei propuneri va fi efectuată doar după ce deținutul a mai realizat cel puțin o activitate producătoare de credite, fără a conta numărul lor.

Există și circumstanțe în care formularea propunerii de recompensare nu-i condiționată de însumarea unui anume număr de credite. De pildă, situația persoanelor private de libertate clasificate inițial în regimul deschis, cu pedepse mai mici de un an, dată fiind perioada redusă de timp petrecută în detenție.

Deținuții vor fi selectați în scopul de-a lua parte la activități și programe într-un mod nediscriminator. Se va ține seama de trebuințele acestora și de resursele existente. Creditele corespunzătoare participării la programele educative, de asistență socială și psihologică vor fi alocate doar dacă deținutul are o prezență de cel puțin 75% din totalul de ședințe și cel puțin calificativul „bine” dobândit la evaluarea finală.

Propunerea de recompensare prin participarea la activități lucrative poate fi efectuată numai dacă în luna ce precede formularea propunerii și în luna curentă, deținutul n-a fost retras de la muncă din motive ce-i sunt imputabile.

În penitenciare se aplică mai multe tipuri de recompense. Dacă pentru suplimentarea numărului de convorbiri online sunt necesare cel puțin 30 de credite, pentru suplimentarea dreptului la pachete sau la vizite sunt necesare minimum 40 de credite. Permisiunea de ieșire pentru o zi, însă nu mai mult de 15 zile anual, necesită 60 de credite. Este nevoie ca un deținut să acumuleze 80 de credite pentru a primi permisiunea de-a ieși din penitenciar cel mult 5 zile (dar nu mai mult de 25 de zile pe an).

În același timp, ridicarea sancțiunii „avertisment” necesită 30 de credite. 40 de credite sunt necesare pentru ridicarea sancțiunii de suspendare a dreptului de-a participa la activități culturale, artistice, sportive pentru maximum o lună și 100 de credite sunt de trebuință pentru ridicarea sancțiunii „izolare pentru maximum 10 zile”.

Un an de studiu absolvit în cadrul programului de școlarizare „A doua șansă” conduce la obținerea de 30 de credite. În schimb, absolvirea unui curs de calificare (nivel 1) atrage 40 de credite. Participarea la întreceri sportive în interiorul penitenciarului determină (pentru finaliști) acordarea a 10 credite. Absolventul unui program de alfabetizare (în penitenciar/centru de detenție) obține 30 de credite.

A face rău e lesne, însă binele întotdeauna cere efort. Personalitatea problematică și carențele educaționale i-au trimis pe unii semeni de-ai noștri acolo unde niciun om cu scaun la cap n-ar vrea să ajungă. Taman în mediul carceral.

Să te pomenești băgat la răcoare e tare ușor”, spun foștii și actualii deținuți. „Mai greu e să te vezi afară”, adaugă ei.

Dar cel mai important e ca, odată eliberat, să nu faci cale-ntoarsă”, conchide omul cinstit.

Just!