Protocol de colaborare între CSM şi Consiliul de Mediere


Act-sub-semnatura-privata

În data de 5 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității un comunicat cu privire la semnarea Protocolului de colaborare între CSM și Consiliul de Mediere.

Documentul, semnat la sediul CSM, de jud. Marius Badea Tudose, președintele CSM, și de Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere, reprezintă o continuare a relaţiilor de colaborare instituţională în domeniul medierii în scopul promovării modalităţii alternative de soluţionare a conflictelor prin mediere ca posibil instrument de valorificare rapidă a drepturilor justiţiabililor.

Într-un comunicat al CSM se arată că “Prin acest protocol, părțile au convenit să coopereze în vederea informării publicului cu privire la rolul și statutul mediatorilor, avantajelor folosirii procedurii medierii, degrevării organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluționate pe calea medierii, creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție, în independența, imparțialitatea și profesionalismul magistraților, precum și dezvoltării unor strategii eficiente de comunicare”.