Proiect de modificare a normelor de implementare a programului “Prima casă”


prima casa

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

Prin prezentul proiect de hotărâre de guvern se dorește a se detalia unele aspecte legate de plafoanele de garantare în baza cărora pot fi emise garanții de către finanțatori în cadrul Programului. Astfel se precizează faptul că plafoanele pentru emiterea garanțiilor sunt solicitate de către finanțatori, transmise la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A – IFN (FNGCIMM) și aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

O altă prevedere care se propune prin această hotărâre de Guvern, este cea privind înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, după expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a acesteia, sub condiţia achitării integrale a creditului garantat.În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. În cazul în care cumpărătorul achită preţul locuinţei prin credit, finanţatorul şi Ministerul Finanţelor Publice îşi exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanțatorului care acordă creditul destinat achiziţionării locuinţei, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit modificărilor aduse prin proiectului de act normativ, finanțatorii care au participat în programul Prima Casă, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor și solicită reintrarea în Program, au obligația de a transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul Programului și de a semna cu prioritate Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului “Prima casă”, rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanții acordate în cadrul Programului, iar după epuizarea plafonului reutilizat, vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul Programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor, potrivit alin.(3¹).