Month: January 2015

 • Funcţia de judecător din partea României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, vacantă până la 23 februarie

  Ministerul Justiţiei a anunţat că a început procedura de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), candidaturile putând fi depuse până în 23 februarie 2015. Potrivit articolului 253 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, judecătorii şi avocaţii generali ai CJUE sunt numiţi de comun acord…

 • Anul viitor salariul minim brut va fi majorat

  Potrivit declaraţiilor premierului Victor Ponta, anul viitor salariul minim brut va fi majorat. De la 1 ianuarie 2015, salariul minim brut a fost fixat la 975 lei iar din luna iulie urmează să fie majorat cu încă 75 lei. Astfel, de la 1.050 lei, cât va fi începând cu luna iulie a acestui an, anul viitor salariul minim brut…

 • Majorarea indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare

  În Monitorul Oficial al României nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire…

 • Persoanele cu handicap sunt scutite de impozit

  Ministerul Muncii informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată pe 28 ianuarie în Monitorul Oficial, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata impozitului pentru toate categoriile de venituri realizate începând din 2015. Potrivit actului normativ, pe lângă scutirea de…

 • HG 20/2015 – modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

  GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. – Alineatul (6) al punctului…

 • Legea 12/2015 pt. modificarea Codului muncii

  PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după…

 • Legea 11/2015 – aprob. OUG nr. 102/2013 pt. modif. Codului fiscal

  PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificare…

 • Ordin 17/2015 – stabilirea criteriilor pt. condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu…

 • Ordin 1820/2014 prv. aprob. Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 ANEXĂ În temeiul prevederilor: – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; – art.…

 • OG nr. 4/2015 – pt. modif. şi compl. Codului fiscal

  GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,…