Consultări fiscale pentru toți întreprinzătorii


lc-olesea
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a solicitat Ministerului de Finanţe ca pentru proiectele privind noul Cod fiscal şi Cod de procedură fiscală să fie realizate consultări pentru toți partenerii sociali, cu respectarea principiului transparenţeiși a cadrului legal privind dialogul social şi a normelor de tehnică legislativă.

Astfel CNIPMMR urmărește:
asigurarea un mediu de afaceri favorabil şi prietenos,
– asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale,
– continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel puţin 10% a acestora;
– reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători.

Deasemnea Consiliul propune măsuri de stimulare a înfiinţării de noi întreprinderi şi de creare de noi locuri de muncă.