Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică


185198maxim

În Monitorul Oficial nr. 781/2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 105/2014 de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final – act oferit de orice program legislativ, aprobat de Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în data de 22 octombrie, și prevede că consumatorii își vor putea schimba furnizorul de energie electrică în orice zi calendaristică, iar decizia lor nu va mai depinde de plata facturii.

Ordinul ANRE nr. 105/2014 aduce îmbunătățiri Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 88/2009 și a fost elaborat pentru armonizarea regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislația Uniunii Europene, în special cu prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

Astfel consumatorul poate să schimbe furnizorul de energie electrică numai după ce a optat pentru noul furnizor. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, consumatorul are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date:
– adresa locului de consum,
– denumirea furnizorului actual,
– codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică,
– valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul,
– datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice,
– alte documente prevazute în reglementările în vigoare, dacă este cazul.